معماری
خانه / خواندنی های جالب / ‍ ‍ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

‍ ‍ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

‍ ‍ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

mata-uang-surga-mojok

ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺎ،ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﯽ

ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺘﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ

ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ را جذب ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ کرد.

زیرا آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻢ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺩﺭﻭﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ.
و ﺍﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ

ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ كسانى ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺿﺮﺑﺎﺕ

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ، ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ،ﺍﯾﻤﻦ، ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﻦ ﻭ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

💯 ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻏﺮﺍﻕ ؛ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺖ،ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﯿﺰ.

ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ هم آﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ هر بخش بدنتان دردی سراغ دارید کاملا ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ برای فهم موضوعی خاص این درد را ایجاد کرده اید❗️
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺯﻣﯿﻦ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورد.
🔸 با تغییر الگوهای فکری شما
طرح اجرایی کاینات برای شما عوض میشود.
@doaanevic786

درباره ی محمدزاده

همچنین ببینید

05423

‍ موانع خودرا کشف وافکار خود را عوض کنید

‍ موانع خودرا کشف وافکار خود را عوض کنید هر کسی موانع خاص خود را …

18 دیدگاه

 1. سلام خوب هستین من یه دختری رو دوست دارم ۲۰سال فاصله سنی داریم برای من دعای شفاهی کنید ….دست خودم نیست دوستش دارم دختر داییمو. ۲۰ سالشه من ۳۹ . خودش هم راضی نیست ولی من به شما اعتقاد دارم . بهروز هستم

  • سلام بهتره به من هم اعتقاد نداشته باشید برای اینکار چون من سرسختانه مخالف چنین کارهایی هستم.شما در حق ایشون ظلم میکنید اگر هم حتی راضی باشه و بهتره ایشون را فراموش کنید.

 2. سلام .ببخشید یه سوال داشتم سرکتاب شما با سرکتاب دعانویس دیگه تفاوت داره یا یکی ان همشون ؟

 3. سلام، من در مسائل عاطفی خود مشکلات دارم نمی دونم از انتخاب غلط من هست یا اینکه بخت من بسته است. یک بار هم تا مرحله عقد جلو رفتم و یک هفته مونده به بله برون مراسم به خاطر مهریه بهم خورد. لطفا من رو راهنمایی کنید
  با تشکر

  • سلام کسانی که چنین مشکلاتی دارند نیاز به سرکتاب دارند و باید در تلگرام پیام بدهند و سرکتاب و برسی رایگان نیست.

 4. سلام سیدخداخیرتون بده ب علی ک نفستون حقه من حال روحیم خوب شدودیگ ترس و وحشت ندارم دعام کنیدک دیه وحشت نکنم اقاسیدمنوی پسری هم دیگرو دوسداریم ولی خانوادش قبول نمیکنن بخصوص عموش اسمش پیمان اسم مادرش خیربانو اسم مامان خودمم گل بی بی ی دنیاممنونم ازت

 5. سلام سید جان گفتی تو سایت بیای دعای شفاهی میکنم زحمت بکش ما را هم دعا کن

 6. سلام سید جان تلگرام گفتی تو سایت برام دعای شفاهی کنی ممنون میشم اگه دعا کنی

 7. اگر چندروز دیگه توان اون داشتم اون موقع براتوتون همون پستی که برام تو تلگرام فرستادی برای خودتون بفرستم زحمت اونا را برام بکشی مشکلی که نداره برای شما یا دوباره بایدسرکتاب گرفته بشه

 8. سلام سید تلگرام برای شما پیام دارم جوابشو ندادین

 9. سلام سید جان حدود دو سه ماه میشه خیلی به مشکل میخوام بیکارم هرچند کار دارم ولی نمیتونم برم ساعتی که باید برم سر کار هرچقدتلاش میکنم برم انگار یکی نمیذاره برم مشکل مالی دارم یکم به مردم بدهکارم حدودبیست سی تومان بزن سرکار هم طلبکارها میان فشار میارن خیلی تو فشارم اگه بازم تو تلگرام یا تماس تلفنی باهات درموردیکم بیشتر راهت تر بگم مشکلات خودمو تا شاید بادست شما با دعا مشکلات ما هم حل بشه انشاالله خدا مشکل همه را حل کنه ما هم مثل بقیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.