معماری
خانه / دعانویسی / دعا برای عشق و محبت

دعا برای عشق و محبت

دعا برای عشق و محبت

برای اینکه از سوی محبوب مورد لطف قرار گیری و محبوب قلب وی شوی دعای زیر را ۳

روز، روزی ۱۰۰ باربه نیت فرد مورد نظر بخوان پایان هر اسم یکبار بگو آه. مجرب است.

اجوجٍ بجوج تجوج ثجوج ججوج حجوج خجوج دجوج ذجوج رجوج زجوج سجوج شجوج

صجوج ضجوج طجوج ظجوج عجوج غجوج فجوج قجوج کجوج لجوع مجوع نجوج وجوج

هجوج لجوج اللهم احرقت قلب فلانه بنت فلانه علی حب فلان بن فلان

الوحا الوحا الوحا العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة

درباره ی محمدزاده

همچنین ببینید

ftc

دعاها ی خواندنی برای چشم زخم

دعاها ی خواندنی برای چشم زخم   همیشه دعای ذیل را به همراه داشته باشید. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.