معماری
خانه / 2017 / فوریه

بایگانی ماهانه: فوریه 2017

زمان و میزان تاثیر دعاها

 زمان و میزان تاثیر دعاها: این تقریبا سوال همه کسانیست که میخواهند دعا بگیرند. البته این سوال یک جواب کامل نداره و چون اثر دعا به خیلی چیزها بستگی داره که چند عامل مهم آنرا ذکر میکنم که البته نمیخواستم مطلبی ذکر کنم چون خیلی از سایتهای بنظر معتبر مطالبم …

ادامه نوشته »

زبان بندبسیار قوی . هر که این دعا با خود دارد زبان جمله بدگویان و خصمان بسته گردد

زبان بند – هر که این دعا با خود دارد زبان جمله بدگویان و خصمان بسته گردد و هر گاه در میان هزار دشمن گرفتار باشد هیچ یک از انها ظفر نیابند و از زخم شمشیر و تیر ونیزه در امان باشد و هیچ کس در حق او بدی نکند …

ادامه نوشته »

Magick Product Description Kudalini Power Stone

Product Description Kudalini Power Stone This empowered item contains the magical abilities needed to improve your life financially and spiritually, helping you to attract wealth and prosperity. In addition to great aid and assistance in many aspects of your life, this empowered item also possesses the abilities to provide you …

ادامه نوشته »