معماری

با سلامی گرم به دوستان مهربانم

بنده سید بهروز محمدزاده هستم، کتابی در راستای آموزش دعانویسی نوشتم که بسیار پر کاربر و کامل می باشد. با ما همراه باشید تا از بهترین ها لذت ببرید. ضرورتی را تحت عنوان تبلیغات این مطالب در فضای اینترنت احساس کردیم؛ ولی تقریبا هیچ بستر مناسبی وجود نداشت و یا اگر بستری مناسب م وجود بود، باید تعامل جداگانه‌ای با تک تک مدیران وب‌سایت‌ها اتفاق می‌ا فتاد. در نتیجه به این فکر افتادیم که برای اولین بار در ایرا ن، سرویسی را به منظور نمایش این کتاب و مطلب ها، در سا یت‌ خودمان ایجاد کنیم.در این راستا یکی از موفقیت ‌های چشمگیر ارایه خدمات بسیار مفید ما است.باما همراه باشید.